Διόφθαλμο διαθλασίμετρο για βρέφη και παιδιά

PLUSOPTIX A12R

Στον εξοπλισμό του ιατρείου προστέθηκε τo PLUSOPTIX A12R, το νέο φορητό, αυτόματο, διόφθαλμο διαθλασίμετρο, ειδικά σχεδιασμένο γιαβρέφη, παιδιά και μη συνεργάσιμους ασθενείς.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή ελέγχου της όρασης, ανιχνεύοντας στα βρέφη, ενδεχόμενο ανάπτυξης  αμβλυωπίας σε βάθος χρόνου 6 μηνών.

Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην έκκεντρη φωτο-ρετινοσκοπία. Υπέρυθρη ακτινοβολία κατευθύνεται στον αμφιβληστροειδή δια μέσω της κόρης του κάθε ματιού. Ανάλογα με το διαθλαστικό σφάλμα, το ανακλώμενο φως δημιουργεί ένα συγκεκριμένο φωτεινό σχήμα μέσα στην κόρη.

Η μέτρηση πραγματοποιείται γρήγορα από απόσταση ενός μέτρου και για τα δύο μάτια ταυτόχρονα ή και για το κάθε μάτι ξεχωριστά:

-Διάθλαση σε σφαίρωμα, κύλινδρο και άξονα.
-Μέγεθος κόρης και διακορική απόσταση.
-Βλέμμα και συμμετρία βλέμματος.
-Επίσης, η ανυπαρξία οφθαλμικής ευθυγράμμισης και η διαύγεια των μέσων ανιχνεύονται από την οθόνη.