Αυτός ο τόπος δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη για επικοινωνία ιατρού- ασθενούς, να ενημερώσει για τις κυριότερες παθήσεις και τις εξελίξεις στο χώρο της Οφθαλμολογίας, αλλά και να παρουσιάσει τις δυνατότητες και τα μέσα που διαθέτω για τη διάγνωση, παρακολούθηση και επίλυση των προβλημάτων των ματιών σας.

Ο Σκοπός μας. Ασθενείς με αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης διαπροσωπικής σχέσης με τους ασθενείς μας. Χρήση άρτιου εξοπλισμού με διαρκή ανανέωσή του. Στελέχωση από επιστημονικό και παραϊατρικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.

 

arxikiphoto