Δημήτρης Ζήκος – Οφθαλμολογικές εξετάσεις.

 • Διάθλαση:  Μέτρηση διαθλαστικής ανωμαλίας του οφθαλμού (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός, πρεσβυωπία), χορήγηση γυαλιών και φακών επαφής.
 • Έλεγχος παθήσεων των βλεφάρων και του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού.
 • Προεγχειρητικός έλεγχος καταρράκτη.
 • Ορθοπτική μελέτη: Μελέτη της κινητικότητας των οφθαλμών για τυχόν διαταραχές σε έκδηλη ή λανθάνουσα μορφή, έλεγχος και παρακολούθηση διπλωπίας.
 • Hess screen: Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση διπλωπίας.
 • Τονομέτρηση: Μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης ή τονομετρική καμπύλη (πολλαπλές μετρήσεις κατά την διάρκεια μίας ή περισσοτέρων ημέρων).
 • Παχυμετρία: Μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς, χρήσιμη τόσο στην μελέτη του γλαυκώματος όσο και στην προεγχειρητική εκτίμηση του κερατοειδούς στην περίπτωση της διαθλαστικής επέμβασης (PRK, LASIK).
 • Mελέτη γλαυκώματος: Περιλαμβάνει πλήθος εξετάσεων (μερικές αναφέρθηκαν ήδη) όπως: τονομέτρηση, τονομετρική καμπύλη, παχυμετρία, γωνιοσκοπία, αυτόματη περιμετρία (οπτικά πεδία), OCT της περιοχής της κεφαλής του οπτικού νεύρου.
 • Οπτικά πεδία : Έλεγχος του οπτικού πεδιού και της φωτο-ευαισθησίας του αμφιβληστροειδούς. Αποτελεί απαραίτητη εξέταση στους γλαυκωματκούς και τους  νευρολογικούς ασθενείς.
 • Έλεγχος της ποσότητας και εκτίμηση της ποιότητας της δακρυικής στοιβάδας: Γίνεται σε χρήστες φακών επαφής, σε περιπτώσεις ξηροφθαλμίας και στον προεγχειρητικό έλεγχο για την χειρουργική διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων με laser και περιλαμβάνει: 1. Break up time χρόνος ρήξης του δακρυικού φίλμ       (με χρήση flurosceine 2.ογκομετρικό Schirmer test  3.ογκομετρικό Schrirmer test  – παραλλαγή κατά Jones 4.παραλλαγή κατά Royer του Schirmer – Jones test  χρώση με ROSE DUBENGAL.
 • Έλεγχος βατότητας της αποχετευτικής δακρυικής οδού.
 • 3D Φασματικό OCT: Οπτική Τομογραφία Συνοχής με τρισδιάστατη απεικόνηση, υψηλή ταχύτητα και υψηλή ανάλυση.Είναι απο 50 εως 100 φορές ταχύτερο απο της προηγμένης γενιάς OCT. Χρησιμεύει στην εκτίμηση της ωχράς κηλίδας, της κεφάλης του οπτικού νεύρου και της περιθηλαίας περιοχής.
 • Βυθοσκόπηση (άμεση και έμμεση): Έλεγχος του βυθού του οφθαλμού (αμφιβληστροειδής, υαλώδες, οπτικό νεύρο, ωχρά κηλίδα).
 • Εξοφθαλμομέτρηση: Μέτρηση του βαθμού πρόπτωσης των οφθαλμων. Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση του θυροειδικού εξόφθαλμου, τραυμάτων και όγκων του κόγχου.
 • Δοκιμασία χρωματικής αντίληψης (Ishihara test): Για την διάγνωση της δυσχρωματοψίας, καθώς και για την ποιοτική εκτίμηση παθήσεων του οπτικού νεύρου. 

  Ιασωνίδου 46 Ελληνικό.
  Δέχεται καθημερινά με ραντεβού 09:00 -13:00 & 17:30 – 21:00
  Τηλ. – Φαξ 210.96.48.813 – Κιν. 6932.72.96.09